Home


Oglašavajte i reklamirajte se u našem programu, na web stranici i društvenim mrežama.

CJENOVNIK MARKETING USLUGA

Radio Reklama (do 60 sekundi)

 • 30 dana – 12 emitovanja dnevno $300*
 • 60 dana – 12 emitovanja dnevno $550**
 • 90 dana – 12 emitovanja dnevno $700**

* U cijenu nije uračunato snimanje reklame od $50.
** Besplatno snimanje reklame.

Sponzor Emisije

 • 3 objave u toku emisije (najava, sredina, odjava) $50
 • 1 objava u toku emisije (najava) $25

Oglasi i Obavještenja (do 50 riječi)

 • Čitanje oglasa $10
 • Čitanje oglasa – 12 puta dnevno / 7 dana $150

Website Promocija

 • 15 dana – Sekcija Marketing $75
 • 30 dana – Sekcija Marketing $100
 • 60 dana – Sekcija Marketing $175
 • 90 dana – Sekcija Marketing $250

Društvene Mreže

 • Facebook: 1 objava sa promocijom od 7 dana $100
 • Instagram: 1 objava sa promocijom od 7 dana $75

Za ostale marketing opcije kontaktirajte nas na tel: 949-216-0035 ili e-mail: Radio@RadioKapija.com